عود اصل دست ساز هندی ترکیبی از گلها و گیاهان و صمغ ها و روغن های گیاهی کمیاب

کاملا طبیعی بدون اوزون و توکسین ها

مناسب:

پاکسازی محیظ

آرامش ذهنی

کمک به عمیق شدن در مراقبه

ریلکسیشن