اطلاعات خصوصی شما از قبیل ایمیل و شماره تلفن، آدرس و هر نوع اطلاعات خصوصی که از شما در اختیار سنگچین قرار میگیرد کاملا محرمانه است و سنگچین تحت هیچ عنوانی اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

همچنین سراسر وبسایت سنگچین توسط لینک امن Https که دارای بالاترین سطح امنیت و محرمانگی می باشد حفاظت می شود و هیچ شخصی امکان مشاهده فعالیت های شما در وبسایت را ندارد.