همیشه این سوال و دغدغه برای بسیاری از مخاطبان عزیز سایت راستمرد وجود داشت که میگفتند ما به قدرت و انرژی سنگها و اثرات آنها در زندگی آگاهیم اما از کجا سنگها و محصولات اصل پیدا کنیم و ما اغلب جوابی برای این سوال نداشتیم. تا اینکه تصمیم گرفتیم سنگچین را تاسیس کنیم که این ایده در سال 98 به ثمر نشست و در ابتدا کارمان را در اینستاگرام و تلگرام شروع کردیم و خوشبختانه به علت کیفیت بالا، نوآوری و قیمت مناسب محصولات، مورد استقبال هموطنان عزیز قرار گرفت و تصمیم گرفتیم کارمان را گسترش دهیم و به این شکل بود که وبسایت سنگچین با امکانات بیشتر و محصولات متنوع متولد شد.

با امید به اینکه بتوانیم با استفاده از این مجموعه رسالتمان در خدمتگزاری به هموطنان را تا جای ممکن به انجام رسانیم!