یک محصول قدرتمند ترکیبی از سنگ جذب مهروازه دار مخصوص سنگچین و سکه ثروت فنگ شویی مناسب استفاده در کیف پول و بعنوان جاکلیدی و آویز کیف