عود اصل هندی بسیار خوشبو ترکیبی از چوب صندل، مشک، صمغ ها و سایر عطرهای معروف هندی

مناسب:

پاکسازی محیظ

آرامش ذهنی

کمک به عمیق شدن در مراقبه

ریلکسیشن