تسبیح طبیعی و پاندول هفت سنگ

ترکیبی فوق العاده قوی و موثر برای:

  • متعادل کردن انرژی های درونی
  • پاکسازی ارتعاشات و انرژی های درون و بیرون فرد 
  • پاکسازی و تقویت مراکز انرژی بدن
  • تقویت قدرتهای درونی
  • آرام سازی ذهن و تمرکز در مدیتیشن
  • و …