سنگ تورمالین سیاه قدرتمندترین سنگ درمانی در حفاظت و بیرون کشیدن انرژی های منفی و پاکسازی میباشد. این سنگ میان سنگ های حفاظتی و پاکسازی کننده به شاه سنگها معروف است و لازم است هر شخص حداقل یکی از آنرا همراه خود داشته باشد.

اگر به سنگی نیاز دارید تا محیط و منزل شما را از انرژی های منفی حفاظت و پاکسازی کند،

اگر وسیله ای برای حفاظت شخصی خودتان از نیروهای منفی و بدخواهی ها و ارتعاشات مضر اطراف نیاز دارید،

اگر برای درمان دردهای موضعی و بیرون کشیدن انرژی منفی از چاکراها و اندام های بیمار به یک درمانگر نیاز دارید،

به همه این ها با سنگ تورمالین سیاه خواهید رسید.

در این ویدیو نحوه استفاده از تورمالین سیاه توسط استاد کاظم پور برای پاکسازی بدن آموزش داده میشود.

خرید سنگ تورمالین سیاه اصل