مصاحبه جذاب و خودمونی با اساتید راستمرد و بنیانگذاران گالری سنگچین، آقای کاظم پور و خانم روناک

 

آنچه در این ویدیو مشاهده میکنید:

  • علت شکل گیری و تاسیس سنگچین
  • منشا ایده ها و طراحی های اختصاصی محصولات سنگچین
  • چطور به اصالت سنگ ها و محصولات سنگچین اعتماد کنیم
  • روش های تشخیص اصالت سنگ ها
  • نحوه تهیه سنگ های جذب ویژه سنگچین