باگوا یا هشت نماد، فلسفه و حکمت چین باستان

باگوا یا هشت نماد

باگوا یا پاکوآ به معنای هشت نماد (هشت گوا)، یکی از مفاهیم اصلی مطرح شده در فلسفه و عرفان شرقی تائو است. این مفهوم به شکل یک طرح یکپارچه شامل هشت عضو نشان داده می شود. هر یک از این هشت نماد که درون طرح باگوا جای می گیرند، اشاره به یک عنصر و فلسفه هستی دارند. این عناصر در فلسفه و آموزه های تای چی نیز مفاهیم اصلی و پایه ای به شمار می روند.

هر یک از این هشت قسمت، یک نماد سه خطی مخصوص به خودش را داراست که این سه خط به دو شکل: خط ممتد و خط منقطع ترسیم می شوند. خط ممتد نماد یانگ (yang) و خط شکسته بیانگر یین (yin) است. این نمادهای سه خطی که با همین نام نیز شناخته می شوند، اساس بسیاری از علوم باستانی چینی محسوب می شوند. در ئی چینگ، تائو، تای چی چوان، فنگشویی، طب سنتی چینی، نجوم، طالع بینی و وو ژینگ این سه خطی ها بعنوان عناصر پایه ای مطرح می شوند و کاربردهای بسیار دارند. البته تفاسیر آنها در مکاتب مختلف کمی متفاوت است. ترکیب سه خطی ها با عنصر مربوط به هر یک در جدول زیر آمده است:

باگوا یا هشت نماد

بطور کلی دو نوع تفسیر برای هشت جهت باگوا شناخته شده است:

 1. روش بسیار کهن:
  این روش را با عنوان آسمان یا بهشت پیشین و همچنین به نام باگوآی فوژی (فوشی) می شناسند. در این تفسیر یک کل نامحدود در آغاز حائلی مطلق بوجود می آورد که تایجی (Taiji) خوانده می شود. از این تایجی یین و یانگ پدید آمدند و یین و یانگ به چهار قسم بدل شدند: یین کوچک، یین بزرگ (تای‌یین:ماه)، یانگ کوچک، یانگ بزرگ (تای‌یانگ:خورشید). این چهار قسم بر هشت نماد سه خطی باگوا حکمرانی می کنند. باگوایی که براساس این روش ترسیم می شود باگوای شیانتیان نیز نامیده می شود و اساس آن رویارویی، تضاد و تعادل میان عناصر زوج یعنی آسمان و زمین، آتش و آب، تندر و باد، کوهستان و دریاچه است.
 2. روش آشکار گردیده:
  این روش را با عنوان آسمان یا بهشت پسین و همچنین به نام باگوآی شاه ون (وِن وانگ) از ژو می شناسند. این تفسیر آسمان (کیان‌گوآ) و زمین (کون‌گوآ) را بعنوان دو فلسفه اصلی باگوا، منشأ هستی شش نماد دیگر می داند بدین ترتیب که در آغاز فقط آسمان و زمین بصورت جدای از هم بودند و سپس از ارتباط آنها شش گوآی دیگر که دختران و پسران آن‌ها هستند بوجود آمدند. باگوای آسمان پسین باگوای هونتیان هم نامیده می شود که امروزه کاربرد بیشتری دارد و برخلاف آسمان پیشین، انرژی های عناصر آن پویا و بدنبال یکدیگر در جریان هستند.

در جدول زیر مشخصات و معنای نمادهای سه خطی باگوا براساس دو فلسفه آسمان پیشین و پسین به ترتیب آمده است.

باگوا یا هشت نماد


از اینجا می توانید به تمام محصولات فنگ شویی سنگچین دسترسی داشته باشید:

باگوا یا هشت نماد

فنگ شویی مدرن و باگوای هشت آرزو

باگوا یا هشت نمادسیستم فنگ شویی غربی که امروزه بکار می رود، نیوفنگ شویی نامیده می شود چون تفاوت هایی با سیستم های قدیمی دارد از جمله اینکه ساده تر و کاربردی تر شده و فرم های پیچیده تر و البته کامل تر آن به یک فرم کوتاه و قابل اعمال در زندگی روزمره همگان تبدیل شده است حتی برای آنهایی که با فلسفه فنگ شویی آشنایی ندارند.

نقشه ی باگوایی که در این سیستم بکار می رود بعنوان باگوای هشت آرزو شناخته می شود که به شکل یک نقشه ساده هشت ضلعی یا مربع با هشت ناحیه در آن است. هر یک از این نواحی مربوط به یک بخش از زندگی است و مرکز مربوط به قلب موقعیت و محل تعادل تمام نیروهاست. این هشت گوشه عبارتند از:

 • Li: گوشه شهرت، آوازه و اعتبار

 • Kun: گوشه عشق، رابطه، ازدواج

 • Dui: گوشه خلاقیت، کودک و فرزندان، باروری

 • Qian: گوشه سفر، کمک از دیگران

 • Kan: گوشه حرفه، شغل و مهارت

 • Gen: گوشه دانش درونی، قدرت های روحی و تحصیل

 • Zhen: گوشه سلامت، خانواده، پیشینیان و اجداد

 • Xun: گوشه ثروت، برکت و فراوانی

به کمک فلسفه فنگ شویی می توان براساس نقشه باگوا، معماری بیرون و درون خانه را انجام داد. پیش از ساختن ساختمان می توان نقشه باگوا را روی زمین قرار داد و براساس آن محل اتاق ها، سرویس ها و نواحی تجمیع انرژی را تشخیص داد. گفته می شود که تنظیم انرژی های معماری ساختمان ها براساس قطب نمای باگوا، در سونوشت افرادی که در آن زیست می کنند تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین می توان چیدمان مبلمان و اثاث داخل خانه را براساس نقشه باگوا تنظیم کرد. می توان با قرار دادن نمادها، مجسمه ها، سنگ ها و کریستال ها، تابلوها و … که توسط فنگشویی توصیه شده اند، در هر گوشه مربوط به آن نماد، انرژی آن موضوع را در زندگی تقویت کرد و نیروهای منفی را از آن ناحیه پاکسازی کرد. برای اعمال باگوا بایستی نقشه بالا را از نقطه درب ورودی اصلی خانه در نظر بگیرید و جهت ها را به این شکل تطابق دهید. پس از تطابق پیشنهاد میکنیم کریستال مربوط به هر یک از موضوعات نامبرده در گوشه های باگوا را تهیه و در محل مربوط به آن قرار دهید تا خواسته تان به شما جذب شود و انرژی آن ناحیه پاکسازی و تقویت شود. دقت داشته باشید که برای این کار باید سنگ ها را مداوما پاکسازی و شارژ کنید.

قطب نمای باگوا علاوه بر معماری، هاله و انرژی های افراد را نیز مورد بررسی قرار می دهد. می تواند گره های انرژی در چاکراهای یک فرد را بر این اساس شناسایی کرد و راه کار مناسب برای رفع آن ارائه نمود. بهترین راه کار پیشنهادی فنگشویی کریستال درمانی بوسیله سنگ مربوط به هر چاکراست.


پیشنهاد راستمرد: “فلسفه شرق/ معنای یین و یانگ (کلیپ تصویری با دوبله فارسی از راستمرد)”