در این ویدیو روش های شارژ و پاکسازی سنگها و کریستال ها را بطور کامل با جزئیات بصورت تصویری برای شما آموزش دادیم.


مقاله مرتبط: روش های شارژ و پاکسازی سنگها و کریستال ها


آنچه در این ویدیو مشاهده میکنید:

– فلسفه اصلی و علت نیاز به شارژ و پاکسازی سنگها

– پاکسازی با کمک عنصر آب
– پاکسازی و شارژ با انرژی خورشید
– پاکسازی با استفاده از آب مقدس
– پاکسازی با کمک عنصر هوا
– پاکسازی با عنصر آتش
– پاکسازی با استفاده از عنصر خاک
– شارژ و پاکسازی با کمک سنگ ها و کریستال های پرانرژی مانند کوارتز شفاف و آمتیست
– پاکسازی و شارژ با استفاده از کاسه تبتی
– پاکسازی و شارژ با انرژی و نور ماه کامل
– موارد احتیاط و مواد ممنوع برای شارژ و پاکسازی سنگها