نمایان شدن کریستال ها و سنگ های قیمتی در خواب افراد بسیار اتفاق افتاده است. دیدن این اشیا در خواب ممکن است دلایل متعددی داشته باشد و درک این توصیف ها و دلایل می تواند برای ما مفید باشد و منجر به رشد فردی، درک عمیق نقاط ضعف و قوت و افزایش آگاهی شود. بنابر این خیلی افراد به دنبال یافتن معنی سنگ ها در رویا هستند.

معنی سنگ ها در رویا

 

تصور می شود که سنگ های قیمتی سمبل هایی از جنبه های مختلف زندگی اند. به طور کلی دیدن کریستال های قیمتی و سنگ ها در رویا و غالم خواب نشانه هایی از دغدغه های شخصی، زندگی احساسی یا شغلی به همراه دارند.

سنگ ها در رویا

معنای دیدن سنگ ها در رویا

نگاه کردن به یک سنگ قیمتی در خواب درحالیکه می تواند به این اشاره کند که شما در فکر بدست آوردن یا خریداری یک سنگ قیمتی هستید؛ همچنین به شما هشدار می دهد که شما نباید وابستگی زیادی به متعلقات خود داشته باشید.

در حالتی دیگر، اگر در خواب ببینید که یک کریستال یا سنگ قیمتی را به عنوان هدیه دریافت می کنید ممکن است نشانه افزایش ثروت شما در واقعیت باشد. اگرچه خواب های دیگری مثل رویای پوشیدن جواهرات گران قیمت که از کریستال و سنگ های قیمتی ساخته شده اند نشانگر این است که شما فردی خود محور هستید. در گذشته پوشیدن این قبیل جواهرات برای نشان دادن دستاورد ها یا طبقه اجتماعی بوده است. اگر در خواب ببینید که اطرافیانتان هم از همین جواهرات به تن دارند می تواند به عنوان ترفیع رتبه یا مقام اجتماعی تعبیر شود.

دیدن خواب هایی که در آن کریستال و سنگ های قیمتی کشف می کنید نشان دهنده این است که اتفاق ارزشمندی در حال رخ دادن است. حتی گفته می شود از دست دادن سنگ ها در رویا نیز ممکن است به معنی برخورداری از یک شانس خوب باشد. اگرچه بخشیدن کریستال یا سنگ قیمتی به دیگران در خواب خبر از این دارد که شما به طور ناحودآگاه به ضرر خودتان عمل می کنید، پس می بایست بیشتر مراقب تصمیمات خود باشید.

معنی سنگ ها در رویا

رنگ جواهرات و سنگ ها در رویا نیز می تواند حاوی پیام هایی برای شما باشد. پیدا کردن یک کریستال یا سنگ قیمتی آبی رنگ نشانه دریافت ایده ها و الهامات جدید است در حالیکه سنگ های قرمز رنگ می توانند نشانه شروع رابطه احساسی جدید یا به طور کلی اشاره به روابط احساسی فرد داشته باشند. اگر در خواب ببینید که سنگ یا کریستالی به رنگ زرد پیدا میکنید، باید خودتان را آماده رویارویی با موقعیت های جدید در زندگی کنید. دیدن سنگ های قیمتی بنفش در خواب به شما گوشزد می کند که توجه بیشتری به جنبه روحی و معنوی خود داشته باشید. کریستال ها یا سنگ های سبز رنگ می توانند خبر از گشایش مالی برای شما داشته باشند.

اگر زن جوانی خواب ببیند کریستال یا سنگ قیمتی را به عنوان هدیه دریافت می کند ممکن است خبر از آغاز زندگی جدید احساسی او بدهد. به طور کلی سن، جنسیت، موقعیت شغلی و اجتماعی، وضعیت سلامتی و بسیاری از ویژگی های دیگر در کشف پیام های سنگ ها در رویا بسیار موثر است.

دیدن کریستال های مختلف و سنگ ها در رویا می تواند معانی متفاوتی برای شخص داشته باشد. الماس که همیشه به عنوان یکی از ارزشمند ترین کالا ها شناخته شده است هنگامی که در رویاها ظاهر می شود معانی مختلفی را به همراه دارد.

برای مثال برخی عقیده دارند دیدن الماس در خواب نشانه ای از عشق یا ثروت است. زیرا الماس بسیار ارزشمند است و نماد چیزهایی است که برای فرد بیشترین ارزش را دارند. برخی دیگر اظهار می کنند که الماس نشانگر یک حقیقت جهانی بوده و به آگاهی جمعی مربوط است. در بقیه موارد الماس نشانی از پیروزی در مقابل دشمنان است. همانطور که قبلا گفته شد فرد رویا بیننده و زمینه شخصیتی وی تاثیر بسیاری در نحوه تعبیر آن رویا دارد. چگونگی نمایان شدن الماس و زمینه خواب و همچنین دیگر عوامل موجود در خواب می توانند به پیدا کردن پیام پنهان در خواب کمک کنند.

معنی الماس در رویا

دیدن خواب درباره بدلیجات ممکن است به این معنی باشد که شما با لذت های زود گذر یا مرحمت های کوتاه مدت مواجه خواهید شد. اگر زن جوانی در خواب ببیند که بدلیجات او در واقع از سنگ های قیمتی ساخته شده بوده است، می تواند خبر از خوش شانسی او در واقعیت باشد.

سنگ زمرد به عنوان سنگی بسیار قدرتمند در توسعه معنوی و افزایش نیروی خرد است. برخی عقیده دارند دیدن این سنگ ها در رویا نشانه ای از این است که شما راه زیادی برای پیمودن دارید. برخی دیگر بر این عقیده اند که دیدن چنین خواب هایی ممکن است خبر از رسیدن میراث به فرد باشد که ممکن است موجب ایجاد اختلافاتی بین او و اطرافیانش شود. اگر شخصی در خواب ببیند که نامزد او این سنگ قیمتی را به خود آویخته است، می تواند هشداری برای پیدا شدن رقیب احساسی باشد. اگر در خواب ببینید که در حال خریدن این سنگ قیمتی هستید ممکن است خواب به شما هشدار دهد که درگیر معاملاتی که نتایج ناخوشایند دارید نشوید.

زمرد سنگ ها در رویا

عقیق یکی دیگر از سنگ های قیمتی است که بسیار در خواب ها نمایان می شود. معانی این قبیل خواب ها می تواند شامل پیشرفت شغلی، یا به طور کلی پیشرفت در مراحل مختلف زندگی باشد. در گذشته از سنگ عقیق برای جلوگیری از دیدن کابوس در نزدیکی محل استراحت افراد استفاده می شده است.

خواب هایی که درباره آمیتیست میبینیم به طور کلی خواب های خوبی تلقی می شوند که ممکن است برای ما شانس خوب به همراه داشته باشند. اگرچه خوابی که در آن آمیتیست را گم کرده یا از دست بدهید یک هشدار به شمار می رود. اگر شما در یک رابطه احساسی هستید دیدن این قبیل خواب ها ممکن است خبر از خوشحالی و شادی در رابطه احساسی تان بدهد. دیدن از دست دادن آمیتیست در خواب یک زن جوان ممکن است نشانه جدایی و برهم خوردن رابطه احساسی باشد. گفته می شود که قرار دادن آمیتیست در کنار بالشت خود می تواند به دیدن خواب های شیرین کمک کند.

 

منبع: https://www.gemselect.com/other-info/gems-dreams-2.php